Delbedømmelser

Vores delbedømmelser fastsætter virksomhedens kreditrating

En kreditrating baseres på forskellige delbedømmelser af en virksomhed. Det er kombinationen af delbedømmelserne, som fastsætter en aktuel rating for en virksomhed. Sker der ændringer i et af områderne, udregnes rating automatisk på ny.

De fire delbedømmelser er:

Grunddata
Virksomhedens tilstand undersøges. Det omfatter blandt andet, om den er aktiv, i betalingsstandsning eller under likvidation. I Grunddata indgår der desuden information om, hvornår virksomheden er grundlagt, hvilken branche den befinder sig inden for, antallet af ansatte, selskabstype osv.

Ejerforhold
Det undersøges, om virksomheden er del af en koncern, og moderselskabets tilstand kontrolleres.

Økonomi
Det vigtigste område i vurderingen af virksomheden. Der tages udgangspunkt i årsregnskabet.

Betalinger
Der indsamles oplysninger om betalingserfaringer. Det drejer sig om oplysninger omkring en virksomheds betalingsmønstre målt i antal dage, som en faktura betales før/efter sidste betalingsdato.

 

Svært at finde?

Se site map
Business Support 70 22 04 10
Mandag-torsdag kl. 08:30-16:00 og fredag kl. 08:00-15:30.
 Klik her for at gå til Business Support
© Soliditet 2018. All Rights Reserved