AAA-rating

Hvor findes kreditvurderingssystemet AAA på hjemmesiden?
Du finder information om vores kreditvurderingssystem AAA under menupunktet Vi hjælper dig, Forretningsrådgiverne. Læs mere

D&B D-U-N-S® nummer

Hvad er D&B D-U-N-S® number?
D&B D-U-N-S® number er et registreret varemærke, der ejes og kontrolleres af Dun & Bradstreet International. Læs mere

Ejendomsinformation

Hvilke ejendomsoplysninger registrerer Soliditet?
Soliditet indhenter ejendomsoplysninger fra BBR-registret. Der indhentes udelukkende oplysninger om ejendomme, som er ejet af selskaber. Informationerne opdateres månedligt.

Forretningsinformation

Hvordan ændrer jeg forkerte oplysninger om min virksomhed i Soliditets register?
Soliditet køber forretningsinformation fra blandt andre Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Hvis der er forkerte oplysninger i forhold til brancheforhold, adresse eller telefonnummer, beder vi dig kontakte Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. 

Kilder

Hvilke kilder har Soliditet?
Læs mere om vores kilder her

Kreditansøgning

Hvorfor fik jeg afslag på min kreditansøgning?
Afslag på en kreditansøgning har ofte flere årsager. Hvis du vil vide, hvorfor du ikke har fået bevilget kredit, skal du kontakte den virksomhed, du har søgt kredit hos. Det er altid kreditgiveren (virksomheden), der kender årsagen til afslaget.

Lovgivning

Hvilke regler gælder for et kreditoplysningsbureau?
Kreditoplysningsbureauerne må kun behandle oplysninger, som er af betydning for bedømmelsen af en persons kreditværdighed. De må ikke behandle oplysninger om den registreredes rent private forhold (følsomme oplysninger).

Et kreditoplysningsbureau skal søge Datatilsynet om tilladelse, før bureauet må begynde sin virksomhed.

Hvis en person eller en virksomhed bliver optaget i et register hos et kreditoplysningsbureau, skal bureauet give vedkommende besked om dette, inden der er gået fire uger efter registreringen.

Hvis den registrerede senere spørger, skal kreditoplysningsbureauet også oplyse, hvilke oplysninger der er registreret, og hvilke oplysninger der inden for det sidste halve år er videregivet om den pågældende.

Kreditoplysningsbureauer må som altovervejende hovedregel ikke registrere gældsoplysninger, hvis skyldneren bestrider gælden, og kravet ikke er fastslået af en domstol.

Oplysninger om kreditværdighed, der ikke tilsigter at være udtømmende (summariske kreditoplysninger), kan videregives telefonisk til bureauets abonnenter. Sådanne summariske oplysninger drejer sig som regel om, at en person eller virksomhed er optaget på en "sort liste" over "dårlige betalere". Ellers må kreditoplysninger kun videregives skriftligt eller elektronisk gennem et online system.

De summariske kreditoplysninger må dog normalt kun videregives, hvis den enkelte oplysning drejer sig om en gæld på over 1.000 kr. Det er en yderligere betingelse, at der er foretaget retslige skridt mod den registrerede, f.eks. at der er udtaget stævning, eller at den registrerede over for kreditor har erkendt skriftligt, at gælden er forfalden. Hvis oplysningerne har været offentliggjort i Statstidende, kan de altid gives videre. Det gælder dog ikke oplysning om gældssanering, der er endeligt godkendt.

Hvis oplysninger hos et kreditoplysningsbureau viser sig at være forkerte, skal de snarest muligt slettes eller rettes.

Hvis en forkert oplysning har været videregivet, skal kreditoplysningsbureauet straks give en skriftlig meddelelse om rettelsen til den person, der har været forkert registreret. Bureauet skal også give en skriftlig meddelelse til alle, der har modtaget oplysningen inden for det sidste halve år. Den registrerede skal derudover have besked om, hvem der inden for det sidste halve år har modtaget den forkerte oplysning samt om, hvorfra oplysningen eller bedømmelsen stammer. Henvendelser fra den registrerede om sletning eller rettelse skal inden 4 uger besvares skriftligt af bureauet. Det samme gælder med hensyn til sletning af oplysninger, der ikke må registreres eller videregives. Hvis kreditoplysningsbureauet nægter at slette eller rette, kan man klage til Datatilsynet.

PDF-dokument

Hvordan åbner jeg en PDF?
For at kunne åbne, læse, udskrive og gemme et PDF-dokument, skal du have programmet Adobe Reader. Det er gratis og kan nemt downloades fra Adobes hjemmeside.

Live ratinglogo (AAA, AA, A)

Hvorfor er Live ratinglogoet et abonnement?
Du skal betale et abonnement af følgende årsager:

 • Vi vil sikre, at Live ratinglogoet er beskyttet gennem et ensartet logo for alle brugere. 
 • Vi ønsker at bibeholde kvaliteten, som dette kreditværdighedssymbol står for, med et ensartet udseende.
 • Vi opdaterer dagligt Live ratinglogoet med den aktuelle dato af kvalitetshensyn og på grund af krav fra Datatilsynet.

Hvilket firmanavn vises ved Live ratinglogoet?
Det firmanavn, som vises i Live ratinglogoet på din hjemmeside, er det juridiske navn.

Hvordan bestilles et Live ratinglogo?
Bestil et Live ratinglogo direkte på vores webshop

Hvorfor er hele mit firmanavn ikke synligt ved Live ratinglogoet på min hjemmeside?
Hvis du har et langt firmanavn, skal du vælge Live ratinglogoet til lange firmanavne.

Hvordan fungerer Live ratinglogoet på min hjemmeside?
Vores Live ratinglogoer ligger på en server hos Soliditet, hvor der dagligt indhentes information om din rating. På den måde har du altid en aktuel rating. Læs mere om Live ratinglogoer

Hvorfor vises Live ratinglogoet ikke på min hjemmeside?
Dit Live ratinglogo vises ikke, hvis din rating falder til B eller C. Så snart du har en rating på mindst A, vises ratinglogoet igen.

Hvordan indsættes Live ratinglogoet på min hjemmeside?
For at implementere html-koden på din hjemmeside, kopierer du koden, som du finder på vores online portal Solsiden. Herefter kopierer du html-koden ind på det sted på din hjemmeside, hvor du ønsker, at det skal vises. Vær opmærksom på, at koden skal indsættes i den eksisterende html på din hjemmeside.

Du vælger selv den størrelse, som passer til dit virksomhedsnavn. Du kan desuden vælge, om Live ratinglogoet skal være på dansk eller engelsk.

Hvis du har problemer med at implementere Live ratinglogoet, kan du kontakte din IT-afdeling, så vil de hjælpe dig. Du har også mulighed for at kontakte Business Support på tlf. 36 73 81 84 eller på e-mail business.support@soliditet.dk

Hvad er retningslinjerne for brugen af Live ratinglogoer?
Bemærk at Soliditets kreditvurderingssystem AAA er et registreret varemærke, som tilhører Soliditet. Det er beskyttet af Varemærkeretten.

Hvis du ikke følger Soliditets regler og retningslinjer, gør du dig skyldig i varemærkekrænkelse og begår dermed en strafbar handling. Hvis det sker, er du forpligtet til at erstatte det tab, som måtte være påført Soliditet, som den retmæssige indehaver af varemærket.

Nordic Business Key

Problem med visning af koncerntræer i Explorer 9?
Anvend da i stedet Firefox eller Google Chrome.

Problemer med indscannede regnskaber?
Hvis du har problemer med at trække indscannede regnskaber er grunden, at du har valgt en filial. For at kunne trække regnskabet, skal du vælge virksomhedens hovedkontor.

Hvad gør jeg, hvis jeg får en blank side ved login?
Hvis du anvender Internet Explorer 7
Opgrader til Internet Explorer 8 eller 9: http://windows.microsoft.com/da-DK/windows7/Getting-started-with-Internet-Explorer-9
Eller anvend en alternativ browser; Mozilla Firefox eller Google Chrome.

Hvis du anvender Internet Explorer 8 eller 9:
Slet eksisterende link i favorit og erstat med dette: https://infra.soliditet.com/solsite-1.0/
Slet cookies og midlertidige internetfiler.

Hvorfor får jeg fejlmeddelelsen "Are you sure you want to continue - a user with this user name is already logged in into NBK"?

Du får denne fejlmeddelelse, fordi du er logget forkert ud og stadig er aktiv i systemet. For at undgå denne fejl, skal du logge ud af Nordic Business Key ved at anvende knappen ”Log ud” på barren øverst til højre. Du må ikke anvende krydset i webbrowserens øverste højre hjørne, da systemet herved ikke kan registrere, at du er logget ud.

Hvorfor får jeg fejlmeddelelsen "An error has occured with your connection to the server"?

Du får denne fejlmeddelelse, fordi din webbrowser har gemt data fra tidligere besøgte websider, som Nordic Business Key af sikkerhedsmæssige årsager afviser, og dermed kan du ikke åbne systemet. Løsningen er at tømme din webbrowser for cookies. Nedenfor følger en vejledning til tømning af cookies i de forskellige webbrowsere.

Sådan fjerner du cookies i Internet Explorer

 • Klik på Funktioner øverst i webbrowseren og vælg Internetindstillinger
 • Vælg fanebladet Generelt, Browserdata og klik på Slet
 • Marker de fire øverste punkter og klik på Slet
 • Klik på Slet og Anvend
 • Genstart webbrowseren

Sådan fjerner du cookies i Google Chrome

 • Tryk på Nøglen eller Værktøjet i øverste højre hjørne
 • Vælg Valgmuligheder og derefter Avancerede valgmuligheder
 • Tryk på knappen Ryd browserdata og vælg de fire øverste punkter
 • Under Ryd disse elementer fra vælges Altid
 • Genstart webbrowseren

Sådan fjerner du cookies i Mozilla Firefox

 • Klik på menuen Firefox i øverste venstre hjørne
 • Vælg Indstillinger
 • Vælg fanebladet Privatliv og klik på Ryd din historik
 • Under drop down menuen Fjern vælges Hele min historik
 • Vælg Cookies samt Cache og klik på Ryd nu
 • Genstart webbrowseren

Hvorfor kan jeg ikke printe?
Hvis du har problemer med at udskrive en liste, kan det dels skyldes, at du skal opdatere/installere Adobe Reader, og dels kan det skyldes, at du skal tillade pop up-vinduer i din browser.

Hvis du har en Mac og anvender Safari kan du desuden have problemer med at hente og udskrive filerne, fordi det kræver, at du har Office Pakken. En midlertidig ahjælpning af problemet kan være at tillade pop up-vinduer. Hvis dette ikke hjælper, anbefaler vi, at du installere en alternativ browser, f.eks. Internet Explorer eller Mozilla Firefox.

Hvor mange søgninger kan jeg gemme?
Du har mulighed for at gemme op til 20 søgninger.

Hvor mange layouts kan jeg gemme?
Du har mulighed for at gemme op til 20 layouts.

Hvor længe bliver mine eksporterede filer gemt?
Eksporterede filer gemmes i 8 dage.

Hvordan laver jeg en intervalsøgning på eksempelvis omsætning?
Anvend to punktummer mellem værdierne, eksempelvis 100..200.

Hvilke muligheder er der i forbindelse med print fra Nordic Business Key?
Du kan printe hitlister, telemarketingkort, kundekort, etiketter eller firmarapporter.

Hvad sker der hvis jeg ikke har nok point, når jeg skal eksportere?
Hvis eksportomkostningen overskrider dine point, vil du blive opkrævet for eksporten i forbindelse med din månedlige faktura.

Hvor ofte bliver informationen i Nordic Business Key opdateret?
Der er daglig opdatering på information, som er vigtig i prospekteringsøjemed. Det gælder eksempelvis firmanavne, adresser mv. Andre informationer opdateres hver 3. måned.

Bemærk at rating er dagligt opdateret med 3 måneders forskydning. Hvis du ønsker en aktuel rating, kan du købe en Kreditrapport.

Hvor finder jeg information om NACE-strukturen?
Du finder en oversigt over NACE-koder her

Hvordan finder jeg et firmanavn som indeholder ”&”?
I Nordic Business Key er det ikke muligt at anvende ”&” i søgninger. Du kan i stedet søge på firmaets DUNS-nummer eller CVR-nummer.

 

 

Svært at finde?

Se site map
Business Support 70 22 04 10
Mandag-torsdag kl. 08:30-16:00 og fredag kl. 08:00-15:30.
 Klik her for at gå til Business Support
© Soliditet 2018. All Rights Reserved